söndag 6 mars 2011

INTJ FAQ


Q: Det verkar som om min INTJ ägnar mycket tid åt att tänka igenom olika scenarion och grubbla över vad som kan hända i framtiden. Kan man säga att min INTJ ältar väldigt mycket?

A: Nej, det din INTJ håller på med är inte att älta. Det du syftar på är att många personer kan ägna mycket tid åt att i efterhand gräma sig över saker som redan hänt. Ofta kan de också ägna sig åt att fantisera om hur det kunde ha blivit om diverse variabler hade sett annorlunda ut. Det är att älta. Det din INTJ gör är att h*n redan i förväg kör olika scenarion (se: flödesschema) i sin interna testmiljö. När något väl har inträffat i den externa världen - dvs utanför testmiljön - så rensar INTJ's bort de tankesträngar som blivit irrelevanta och arbetar vidare med nya scenarion i testmiljön.

Den interna testmiljön gör att en INTJ ibland kan känna sig så säker på utfallet av ett agerande i den externa världen att det inte ens är relevant att genomföra det. H*n vet ju redan vad som kommer att ske. En annan konsekvens är att din INTJ ibland kan glömma bort att informera dig om något viktigt. Det beror inte på nonchalans. Det handlar helt enkelt om att din INTJ har gett dig informationen i testmiljön och sedan glömt köra programmet externt.

Kort sagt: Att älta handlar om att gräma sig över saker som redan hänt. Det gör inte en INTJ. Det är slöseri med tid och kraft. Att däremot köra ett oändligt antal scenarion i testmiljön innan något har inträffat är ytterst relevant, och är något som för hos en INTJ sker med automatik.Inga kommentarer: