fredag 9 december 2011

Fredagsnöje: gissa CSN-räntan!


Vad kan passa bättre en snöstormig fredag i december än att spekulera CSN-räntan inför 2012? Den brukar tillkännages nån gång runt den 15 december, så om jag vill glänsa med mina spekulationer måste jag skynda mig :)

Jag har frågat Google om hjälp att titta på tidigare års ränta. Såhär ser den ut:

2011: 1,9%
2010: 2,4%
2009: 2,5%
2008: 2,1%
2007: 2,1%
2006: 2,3 %
2005: 2,8%

Studiemedelsräntan baseras på ett snitt av statens upplåningsränta de senaste tre åren (statsobligationer, I guess) samt basbeloppet, som i sin tur grundas på inflation/ konsumentprisindex. Räntan för 2012 baseras alltså på 2009-2011 års räntor. Sverige har under 2010 och 2011 varit ett av de länder i världen som betalar lägst ränta på sin statliga upplåning. Det finns alltså all anledning att tro redan på förhand att räntan kan bli ännu lägre än 1,9 nästa år.

Statliga myndigheter har ofta bra information på sin hemsida om man letar ordentligt. Jag plöjde igenom några dokument och hittade det här på regeringens hemsida:

s 40-41: De makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna för studiemedelsräntor är nivån på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret och prisbasbeloppet. Förändringar av upplåningsränta och prisbasbelopp jämfört med antaganden i budgetpropositionen för 2011 ger den sammantagna effekten att utgifterna bedöms minska med 687 miljoner kronor 2012. Den främsta anledningen till att utgifterna beräknas minska är att upplåningsräntan bedöms bli lägre jämfört med räntan för 2011 så som den beräknades i budgetpropositionen för 2011. Detsamma gäller för den beräknade räntan 2013 och 2014.

Byråkratiskt språk, men jag tolkar det som att vi kan se fram emot ytterligare sänkningar.

Min gissning blir härmed att vi får en ränta på 1,8% under 2012. Jag har gärna fel, om det skulle vara så att den blir ännu lägre. Om några dagar får vi veta om jag har rätt.


1 kommentar:

trillivippa sa...

Hoppas också på lägre! Men blir förvånad när jag ser att årets ränta varit så låg jämfört med tidigare år, tycker att jag betalar mer per månad nu än jag någonsin gjort...