måndag 27 mars 2017

Kammarkören Sångkraft och vokalgrupper - vad är det frågan om egentligen?Att sjunga i Kammarkören Sångkraft är många saker på en och samma gång. Allra mest är det nog ett deltagande i Leifs/Sångkrafts körskola, och många aspekter av den körskolan förstås allra bäst i relation till den internationella vokalgruppsmusiken. Ordet "kammarkör" i körens namn kan ibland få människor att tro att kören bara sjunger klassisk musik. Så är det inte. Kammarkören Sångkraft sjunger väldigt många olika slags musik. Kören har gjort folkmusik, sakrala konserter, jazz med instrumentalister, sjungit med symfoniorkester på operan och mycket mer - helt enkelt en väldigt bred musikalisk inriktning. Men det finns en specialitet som Sångkraft är ganska ensamma om, och som kören återkommer till med ojämna mellanrum: vokalgruppsmusiken.

Inte sällan cirkulerar det namn på både sångare, arrangörer och grupper som det kan ta minst ett decennium ett tag att få kläm på. Det här är ett försök att introducera nya och gamla sångare i vokalgruppsmusikens värld. Vad är det egentligen, och på vilket sätt den relaterar den till Sångkraft? Här får du en liten introduktion till vad vokalgruppsmusik handlar om, hur den skiljer sig från traditionell körmusik, och på vilket sätt kören är insyltad i allt detta. Länkarna nedan är klickbara, så om du vill kan du kan lyssna till musikaliska exempel i samband med att du läser.


Graz sommaren 2011


 Alta Pusteria sommaren 2019


De flesta körsångare är bekanta med några nutida vokalgrupper, t ex The Real Group, Take 6 och Pentatonix. De är bra exempel på vad vokalgruppsmusik kan vara. Men de har inte uppstått från ingenting, utan är några av de nyare exemplen på en musikalisk utveckling på vokalgruppsscenen som pågått länge och parallellt i många olika delar av världen.

Under första halvan av 1900-talet så lades grunden till dagens vokalmusik. Här utvecklas bland annat den barbershoptradition som är stark än idag. Det fanns också grupper som bl a Andrew Sisters och Mills Brothers, som börjar utveckla grunderna till dagens vokalmusik. Två typiska exempel:Ett av de stora namnen i vokalmusikens historia är Gene Puerling. Under 50-talet bildade Gene gruppen The Hi-Lo's, en manskvartett som fick namn efter sångarnas längd och röstomfång. Sångkraft har sjungit flera av the Hi-Lo's arrangemang, bl a Georgia on my mind (här finns den i Sångkrafts version) och Life is just a bowl of cherries.

The Hi-Lo's: Gene Puerling, Bob Strasen, Clark Burroughs och Bob Morse. 
(Don Shelton ersatte senare Bob Strasen)

Gene var en utmärkt sångare, men troligen en ännu bättre (dvs löjligt bra) arrangör. Det blev tydligt i nästa grupp som han bildade: The Singers Unlimited.

The Singers Unlimited: Don Shelton (som också ingick i the Hi-Lo's), 
Bonnie Herman, Len Dresslar, och Gene Puerling. 

"Unlimited" avspeglar, förutom deras röstkapacitet, också att TSU var en studiogrupp. De var bland de första att använda tekniken att mixa och lägga på flera lager i inspelningarna, vilket innebär att många av deras arr är 6- eller 8-stämmiga (ibland också mer), trots att gruppen bara hade fyra medlemmar. TSU hade en unik klang, vilket bland annat beror på att de hade en ovanlig stämsättning - tre män och en kvinna - och att Bonnie Hermans röst är mycket karaktäristisk. TSU var verksamma under 70-talet och början av på 80-talet. De sjöng både a capella och tillsammans med instrumentalister. Gruppen har inte varit aktiv sedan Gene avled 2008. Sångkraft sjunger regelbundet flera av TSU's arr, t ex My Romance,
 (Sångkrafts versionEmilyLondon by Night och Stilla Natt. Vi har också sjungit några av deras låtar med komp, t ex On a clear day .

Meanwhile in France... så bildar amerikanen Ward Swingle i början av 60-talet oktetten The Swingle Singers. Gruppen blev känd för sina jazziga tolkningar av klassisk musik, framför allt J S Bach. Scat, instrumenthärmande ljud och intrikata sångslingor kännetecknar Swingles arrangemang.

Swingle Singers - den franska originaluppsättningen på 60-talet

I mitten av 70-talet flyttade Swingle till England, där gruppen fick en ny uppsättning sångare. I mitten på 80-talet tog Jonathan Rathbone (som bl a arrangerat Gabriels message - här i Sångkrafts version) över som musikalisk ledare och sångare, medan Ward tog en coachande roll. Gruppen har fortsatt att utvecklas, men sjunger fortfarande Wards arrangemang ibland. När en medlem slutar, så håller de kvarvarande medlemmarna en audition och tar in en ersättare, vilket blivit ett vanligt arbetssätt även bland andra vokalgrupper. För några år sedan bytte gruppen namn till The Swingles, och har sju medlemmar - tre kvinnor och fyra män (varav en ofta ägnar sig åt beatboxing).

Swingle Singers - den nyare, Londonbaserade uppsättningen

Ward har varit i Sverige många gånger, och har också hållit workshops och konserter med Sångkraft. Sista mötet mellan Ward och kören var 2003. Ward avled januari 2015.

Leif och Ward i Skellefteå under ett av Wards besök

Leif fick ofta Wards arrangemang skickade direkt till sig, vilket förklarar varför kören ibland har handskrivna (och inte alltid lättlästa) originalnoter uppkopierade. Exempel på Swingles arrangemang är Organ FugueAll the things you are och It was a lover and his lass (här i Sångkrafts version, från konserten med Ward Swingle 2003). The Swingles har också på senare tid gjort egna arrangemang på låtar som Mission Impossible. och Swingle ladies (Beyonces "Single ladies").

I England finns, parallellt med Swingle Singers, även en annan vokalgrupp som är värd ett eget omnämnande, nämligen King's Singers. De bildades på 60-talet, och har haft många olika medlemmar, men känns igen på sitt sound.

King's singers i Rom 2015

Gruppen är en sextett herrar, med countertenor istället för sopran (känns igen i sättningen hos bl a Take 6). King's Singers har en bred palett av genrer, bland annat folkmusik, sakralt och mer poppiga arrangemang. Vi har sjungit flera av deras arrangemang, t ex Born on a new day, Let's misbehave och Night and Day.

Tillbaka i USA dyker flera vokalgrupper upp. Bland de mer kända är Manhattan Transfer, en blandad kvartett. Gruppen sjöng inte bara a capella, utan använde sig ofta av instrumentalister. Exempel på deras musik: Birdland, A Nightingale sang i Barkley Square (arrangerad av Gene Puerling) och Operator.

Manhattan Transfer 

I Sverige har det också hänt saker på vokalscenen. 1984 bildades the Real Group. Gruppen blev känd för sitt speciella sound som utvecklats genom åren men ändå är välbekant. Gruppen har utvecklats i samma riktning som Swingle Singers, dvs när en medlem lämnar så gör de kvarvarande medlemmarna en intagning av en ny medlem.

The Real Group - originaluppsättningen

The Real Group 2016 

The Real Group 2022

Sångkraft har jobbat ihop med TRG på flera olika sätt. 2010 hade kören en konserthelg tillsammans med TRG. Kören har också jobbat ihop med Peder Karlsson, som numera bor i Umeå. Peder har arrat till Sångkraft (Let it snow), och hållit i workshops. "Pedersläpp" är en praktisk musikalisk term som lever i körens kollektiva medvetande. Exempel på TRG-arr som Sångkraft har sjungit: Bereden väg för herranGötaGood BaitMonicas vals mm. Dessa är lite äldre arr, men TRG har hela tiden fortsatt att utveckla sin egen stil. Ett bra exempel på nyare musik från TRG är Good Times. Lyssning rekommenderas!

Leif var inte heller overksam under 70- och 80-talet. Förutom att själv sjunga i bl a Orpehi Drängar så var han med och bildade sånggruppen De' Våras tillsammans med sin fru Thory, Ingela Lundmark och Bengt Burström.

De' Våras! 

En annan grupp i samma genre var Octavox, där Leifs bror Hans var medlem tillsammans med bl a Börje Gustavsson. Sångkraft har sjungit Octavox arrangemang av "Sommarfärden". Kören bidrog också 2002 med tre nyinspelningar till en minnesskiva med Börjes musik - han omkom ung i en tragisk bilolycka i mitten av 90-talet. En av de tre låtarna var Livet kan börja.

Tillbaka i Umeå bildade Leif oktetten Moritz tillsammans med sin fru Thory och några andra vänner. Spår av oktetten Moritz kan fortfarande ses, på olika sätt, i dagens uppsättning av Kammarkören Sångkraft.

Oktetten Moritz

Leif tillsammans med Gene Puerling och Bengt Burström från De' Våras


På andra sidan Atlanten händer det stora saker. Take 6 gör entre på scenen. Gruppens fantastiska arrangemang och enorma röstregister gör att de slår igenom stort på den internationella scenen i slutet av 80-talet.


Många får upp ögonen och öronen för vokalgruppsmusik tack vare Take 6. Sångkraft har sjungit några av deras arr: A Quiet place, Gold Mine och Get away, Jordan

Vårt grannland Finland finns också representerat i vågen av vokalmusik. Den mest kända finska vokalgruppen är Rajaton. De är en blandad sextett med ett sound som liknar - men inte är identiskt med - The Real Group.

Rajaton

Level Eleven 

Rajaton och The Real Group har också uppträtt som en gemensam ensemble under namnet Level Eleven. Rajatons mest kända låt, som Sångkraft också sjungit, är Butterfly av Mia Makaroff. Sångkraft har sjungit Ticket to Ride tillsammans med Real Group - här finns den i en härlig live-version med Level Eleven.

Två av de senaste stjärnorna på vokalgruppshimlen är Pentonix och Voctave. Pentatonix slog igenom 2011 i en amerikansk TV-talangshow, och har sedan dess fortsatt nått en mycket stor publik med sina arrangemang. Daft Punk har t ex 237 miljoner visningar på Youtube när det här skrivs (mars 2017).


Det distinkta användandet av bas, beatbox och trestämmig (eller flerstämmig) sång är kännetecknande för Pentatonix. Lyssna t ex på  Can't Sleep Love.


Voctave är en amerikansk vokalgrupp. Den är något större än de flesta andra vokalgrupper, och består av det något ovanliga antalet 11 personer. Gruppen bildades som ett projekt från Voices of Liberty, den större grupp med sångare som är anställda för att sjunga på Disney World i Orlando, Florida. Voctave slog igenom med Disney Fly Medley och Disney Love Medley (det senare ihop med Kristen Maldonado från Pentatonix). Gruppens drivande kraft är arrangören Jamey Ray, som också själv sjunger i Voctave. All is well, en av Sångkrafts julfavoriter, är ett Voctave-arrangemang.

Apropå Voices of Liberty: Alla arrangörer är inte duktiga sångare (och vice versa), men det finns flera som har båda gåvorna. Flera av dem har redan nämnts här ovanför. En annan duktig sångare och arrangör är Paul Langford. Han har bl a själv sjungit med Voices of Liberty, och de sjunger flera av Pauls' arrangemang - här kan du t ex lyssna på Let it go.

En välstädad version av Paul.

Paul's arrangemang har både profana och sakrala texter. Ett exempel på det sistnämnda är Father's world, med bl a den för dig numera inte helt obekanta sopranen Bonnie Herman.

Hösten 2017 spelade kören, bara på kul, in en liten film när vi repade "The more I see you" under vårt internat. Kontakter knöts, och två år senare kom Paul över till Umeå för att jobba med den låten (och några andra) under ett internat där vi förberedde oss för en konsert på Umeå jazzfestival. Tycke uppstod, och han kom tillbaka några veckor senare för att vara med på konserten. Här är två låtar från den: I've got the world on a string och The more I see you. This could be the beginning of a beautiful friendship.

Genrepet på jazzfestivalen, oktober 2019


Det är rätt unikt med en större kör som jobbar så pass mycket med vokalgruppsmusik och som har samma goda kontakter internationellt som just Sångkraft. Två andra körer som kan nämnas i sammanhanget - även om de inte gör riktigt samma sak som Sångkraft - är Perpetuum Jazzile, en slovensk kör som jobbar mycket med vokalgruppsmusik.

Perpetuum jazzile

Kören sjunger uppmickat, och använder sig ofta av beatboxare och solister. Mellan 2011-2014 var Peder Karlsson körens artistiske ledare. PJ har bland annat gjort en känd version av Toto's Africa och andra kända sånger som Mas Que Nada.

Den danska kören Vocal Line sjunger också i vokalgruppstraditionen. Deras sångstil ligger närmare Sångkrafts än vad Perpetuum Jazzile gör. Här kan du lyssna på Vocal Lines version av Hallelujah

Vocal line 

Sist, men verkligen inte minst, ska vi också prata lite om Accent. Accent är en vokalgrupp med sex sångare från olika delar av världen.

Accent = Danny Fong (Canada), Simon Åkesson (Sverige), Jean-Baptiste Craipeau (Frankrike), Andrew Kesler (Canada), Evan Sanders (USA) och James Rose (England). 

Accent startade som en internetbaserad grupp, men har sedan 2014 - då gruppen möttes och sjöng live tillsammans för första gången vid Sångkrafts körfestival i Umeå - turnerat och framträtt på olika platser runtom i världen.

Accent vid sin första livekonsert, Umeå körfestival 2014

En av medlemmarna i gruppen är Leifs son Simon, som också ligger bakom många av Accents arrangemang. Medlemmarna i Accent har kopplingar och kontakter med många av de aktiva grupperna på vokalscenen idag, men också till många av de personer som ligger bakom dagens vokalgruppsmusik.

Danny, Andrew, Simon och Evan från Accent tillsammans med Bonnie Herman (sopran i TSU),  Don Shelton (tenor i TSU och the Hi-Lo's) och Clark Burroughs (tenor i the Hi-Lo's). 

Två bra Accent-låtar att lyssna på är Sugar och Keep the Faith (båda Simons arr). Simon har också skrivit mycket musik direkt för Sångkraft. 2007 skrevs Mässa för kör a Capella, och sedan dess har fler låtar tillkommit. En som bör nämnas är Serenade to Music - titelspåret på skivan med Simons musik som kören spelade in 2016.

Accent har också gjort en liten film om hur gruppen bildades, som är värd några minuter av din tid. (Och en uppföljning, inklusive citat från många av de artister som nämnts här ovanför). En hel del bilder och musik från körfestivalen ingår! Och för dig som vill lära dig lite mer om hur olika vokalgrupper använder arrangeringstekniker kan jag varmt rekommendera Accents femminuterskurs, i två delar. 

Det var litegrann om några av de personer och grupper som du ofta hör i samband med Sångkrafts rep och konserter. Nu vet du lite mer om vilka de är, och kanske också något om hur de präglat körens musikaliska riktning och speciella sound genom åren.